Business software for a thinking people

Viiul Business Software

About

Our greatest goal is to provide the perfect business software.

Viiul Business Software is based on Odoo v7, v8, v10, v14 or v17. There are many improvements and new features. For example, realtime valuation with manufacturing, better reports, e-invoices, parent accounts etc.

  •   User Friendly
      Professional
      Reliable
Täiustatud Eesti raamatupidamine (AS, OÜ, KÜ, MTÜ, SA)
Hierarhiline vabalt muudetav kontoplaan
Periodiseerimine ostu- ja müügiarvetel ning arvete ridadel
Eelvaatega käibemaksudeklaratsioon KMD, KMD INF ja VD
Klassikaline tehingute (arvete ja laekumiste) sidumine (ilma vahekontota)
Väga head ettevalmistatud raamatupidamisaruanded
Uus ja super hea finantsaruannete lahendus, ette on valmistatud kaks bilanssi ja kaks kasumiaruannet - detailne ja üldine
Müük, ost, tootmine, projektijuhtimine, näitude arvestus
E-arved
Äriregistri liidestus
Telema liidestus
Montonio liidestus
Outvio liidestus
COOP Pank liidestus
Swedbank liidestus

Ja palju muud