Kasutustingimused


Viiul Äritarkvara on teenusena kasutatav rakendustarkvara (nimetatud ka Keskkond). Keskkond võimaldab korraldada raamatupidamist, ladu, tootmist, müüki, ostu, projektijuhtimist, masspostitamist ja muid ettevalmistatud tegevusi. Teenuse hind on toodud hinnakirjas.

Käesolevad kasutustingimused kehtivad kõigile, kes soovivad kasutada Viiul Äritarkvara Keskkonda. Selleks, et kasutada Viiul Äritarkvara Keskkonda, peab täitma käesolevaid kasutustingimusi. Kasutustingimustega mittenõustumisel pole õigust Keskkonda kasutada.

Viiul Tarkvara OÜ jätab endale õiguse muuta igal ajal kasutustingimusi, selle sisu ja osutatavaid teenuseid. Viiul Tarkvara OÜ jätab endale õiguse teha muudatusi ja kasutaja vastutab nende regulaarse jälgimise eest. Külastades viiul.com keskkonda peale muudatuste sisseviimist, tähendab see nõustumist muudetud tingimustega.

Viiul Tarkvara OÜ ei vastuta Keskkonna kaudu tehtavate tehingute õiguspärasuse, samuti Keskkonnas esitatud teabe õigsuse, täpsuse, täielikkuse ega aktuaalsuse eest.

Viiul Tarkvara OÜ võib Keskkonnas esitatud andmete koosseisu, struktuuri, sisu jms igal ajal vastavalt oma äranägemisele asendada, täiustada, kustutada ja muul moel muuta.

Viiul Tarkvara OÜ töötleb isikuandmeid, mille kasutajad on viiul.com Keskkonda edastanud andmete sisestamisel. Kogutavaid andmeid kasutatakse eelkõige kasutaja tuvastamiseks.

Kasutajal on õigus enda andmeid täpsustada ja parandada, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist. Selleks esitab kasutaja vastavasisulise avalduse aadressile req@viiul.com.

Kasutaja annab nõusoleku kasutustingimustes kirjeldatud ulatuses isikuandmete töötlemiseks eesmärgiga tagada viiul.com teenuste kvaliteet ja kättesaadavus ja muul viisil teenuste arendamine.

Viiul Tarkvara OÜ ei anna üle ega avalikusta andmeid kolmandatele isikutele.

Viiul.com Keskkonna kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kasutaja ja Viiul Tarkvara OÜ vahel kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.Odoo CMS - a big picture